Trädgårdsgång  
RIKSFÖRBUNDET  

 

    

line decor
    Hem   •    Om Svensk Trädgård   •   Medlem   •   Förening   •   Kunskap   •   Tidningen   •   Kontakt    
line decor
 

Torsdag 22 mars 13.10-16.30

Växtanvändning i ett föränderligt klimat – kan vi lita på zonkartan och zonangivelserna?  Anmäl dig här

Är växterna du planerat in lämpliga för platsen? Har de möjlighet att etablera sig och utvecklas på ett bra sätt? Är de överhuvudtaget härdiga? Med hjälp av Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta och zonangivelsen för vedartade växter får man vägledning. Men kan man lita på dessa när klimatet förändras? Växter som tidigare ansågs ha god härdiga kan nu få frostskador samtidigt som andra med sämre härdighetsangivelse klarar sig allt längre norrut. Hur hänger klimatanpassning och härdighet ihop och vad kan vi själva påverka för att öka växternas överlevnad när klimatet förändras?  Och vad är det egentligen som händer med klimatet? Med mer kunskap är det lättare att förhålla sig till zonangivelser och växters härdighet. Detta är nödvändig kunskap för alla som i dag använder zonkartan som ett redskap i sina rekommendationer för vedartat växtmaterial.   

13.10 Välkommen, Inger Ekrem, förbundsdirektör, Riksförbundet Svensk Trädgård
Inledning, Miriam Dovrén, moderator
13.20 Klimat i förändring – hur påverkas Sverige? Gustav Strandberg, klimatforskare, Sveriges Metrologiska och Hydrologiska Institut, SMHI
13.50 Växters klimatanpassningar och härdighet – vad styr överlevnaden? Tomas Lagerström, landskapsarkitekt och växtutvecklare, Gröna Råd Växtkonsulter AB      
14.50 Fika
15.10 Jordblandinger for et endret klima/ Jordblandningar i ett förändrat klimat, Trond Knapp Haraldsen, seniorforskare, Ås lantbruksuniversitet, Norge. Trond föreläser på norska. Haraldsen forskar på jord till anlagda grönytor med inriktning på användning av organiskt avfall. Han har doktorerat på vattentransport och gasutbyte i jord. Klimatförhållanden i Norge har många paralleller med de förändringar vi ser och kan förvänta oss för våra trädgårdsväxter här i Sverige.
16.10 Kan vi lita på zonkartan – rätt zonangivelser på växterna? Tomas Lagerström
16.20 Sammanfattning, diskussion och frågor
16.30 Avslutning

Moderator: Miriam Dovrén, plantskolist, Nya Eriksbo Plantskola AB, Köping
Seminariet görs i samarbete med Riksförbundet Svensk Trädgård

Anmäl dig
Sista anmälningsdatum är 4 mars, för yrkesseminarier på Nordiska Trädgårdar 2018. Anmäl dig här.

 

 
 

Zonkartan Svensk Trädgård
Klicka på kartan för att se en stor karta.

 
 
Norrbotten
Detaljkartor hittar du under medlemsinloggningen.
 
 
Svensk Trädgård,  Box 2966,  187 29 Täby     •     Besöksadress: Nytorpsvägen 34,  Täby          Telefon: 08-792 13 15    Fax: 08-792 39 53     •     Epost adresser se kontakt