Trädgårdsgång  
RIKSFÖRBUNDET  

 

    

line decor
    Hem   •    Om Svensk Trädgård   •   Medlem   •   Förening   •   Kunskap   •   Tidningen   •   Kontakt    
line decor
 
Ny Zonkarta?


Seminariet - Ny Zonkarta?
2007 hölls ett seminarium kring zonkartan och klimatförändringar. Experter på området diskuterade ämnet.

Bakgrund
Zonkartan upprättades ursprungligen av Riksförbundet Svensk Trädgårds föregångare, Sveriges Pomologiska Förening, för att hjälpa äppelodlare med härdighetsanvisningar. Kartan publicerades första gången 1910. Zonkartan kompletterades 1961 med en Växtatlas som beskrev härdigheten för en mängd vedartade växter. Den senaste uppdateringen av atlasen gjordes 1993 och förutom zonkartan med sina åtta zoner innehåller den härdighetsbeskrivningar för vedartade prydnadsväxter och fruktträd. (Läs mer om och beställ Växtatlas)

Fem experter gjorde varsitt inlägg kring klimatfrågan och zonkartan:

Foto: Eva Wirén Mattias Iwarsson, fil lic, växtsystematiker SLU/CBM, Gustav Redalen, professor i trädgårdsvetenskap, fackchef Det norske Hageselskap Rune Bengtsson, hortonom, AgrD, försöksledare SLU/CBM Henrik Eckersten, professor, SLU Markku Rummukainen, professor, SMHI.
  • Markku Rummukainen, professor, SMHI, om Klimatet i förändring.
  • Henrik Eckersten, professor, SLU, institutionen för Växtproduktionsekologi, om Klimatförändringens påverkan på grödors tillväxt.
  • Rune Bengtsson, hortonom, AgrD, försöksledare SLU/CBM om Den svenska zonkartan i praktiken.
  • Gustav Redalen, professor i trädgårdsvetenskap, fackchef Det norske Hageselskap om Erfarenheter från arbetet med den norska zonkartan.
  • Mattias Iwarsson, fil lic, växtsystematiker SLU/CBM, Rapport från den tidigare revisionen av Zonkartan 1993.

Elisabeth Svalin Gunnarsson, dåvarande förbundssekreterare, Svensk Trädgård, var samtalsledare. Hon avslutade diskussionen med att konstatera: Det finns ett behov och en möjlighet att revidera zonkartan i kombination med en betydligt större tyngd på råd och anvisningar. Som ett första steg ska vi försöka samlas i ett nordiskt möte och arbeta vidare på kontakterna med SMHI och de andra mätinstituten, kanske också med trädgårdsbranschen.
Inom Svensk Trädgård ska vi fundera på hur vi ska presentera, diskutera och ge mer kunskap om zonerna och om hur man använder dem.

Här kan du läsa mer om Seminariet 2007

© Riksförbundet Svensk Trädgård

 
 
Svensk Trädgård,  Box 2966,  187 29 Täby     •     Besöksadress: Nytorpsvägen 34,  Täby          Telefon: 08-792 13 15    Fax: 08-792 39 53     •     Epost adresser se kontakt