Trädgårdsgång  
RIKSFÖRBUNDET  

 

    

line decor
    Hem   •    Om Svensk Trädgård   •   Medlem   •   Förening   •   Kunskap   •   Tidningen   •   Kontakt    
line decor
 
Zonkartan över 100 år - fungerar fortfarande

Faktablad om Zonkartan(Nya blad 2018)

Nr 41 Sveriges Zonkarta
Nr 42 Härdighet och klimatanpassning
Samtliga faktablad hittar ni här

Faktabladen ger kunskap om Zonkartans ursprung och hur vi ska tolka och använda den som härdighetsreferens för våra vedartade växter. En fråga som aktualiserats när klimatet förändras och växter kommer från hela världen.Zonkartan – vägledning till växtval för vedartade växter

Enligt Svensk Trädgårds zonkarta är Sverige indelat i åtta odlingszoner.
Zon I finns i landets mildaste delar och zon VIII i de kärvaste regionerna. Ju högre zontal som angivs på en växt, desto härdigare anses den alltså vara.

Det är inte självklart att de "högsta" zonerna alltid finns i norra Sverige. Hav och stora sjöar har en temperaturutjämnande inverkan, och klimatet brukar bli mildare i stora vattens närhet. Höjden över havet påverkar också och vegetationsperioden förkortas ju högre upp man kommer. På kartan ser du till exempel att området strax söder om Vättern har zon 5, vilket det också är bland annat längs norrlandskusten. Allra närmast Vättern är det zon 2, vilket syns på de mer detaljerade länskartorna.

I praktiken varierar klimatet mycket inom en odlingszon, och som trädgårdsägare kan man dessutom påverka en hel del själv. Zonkartan är ändå en bra vägledning som kan ge en hygglig uppfattning om odlingsförutsättningarna.

Publicering av zonkartan
Zonkartan finns att tillgå från Riksförbundet Svensk Trädgård i färg eller svartvitt. Att publicera zonkartan i tryck kostar 1000 kr per trycksak. Publicering av zonkartan på nätet kostar 1500 kr per publicering och år. Samtidig publicering av trycksak och identisk trycksak på nätet kostar 2000 kr. Tillstånd ska först inhämtas från Riksförbundet Svensk Trädgård och det ska alltid framgå att publicering sker med tillstånd från Riksförbundet Svensk Trädgård.. Zonkartans uppgifter och färger får inte ändras. En eventuell omritning av zonkartan måste godkännas av förbundsdirektören.

PDFAnvänd gärna texten här i er information, och ange källan.

För övrig publicering, även av länskartorna, kontakta Riksförbundet Svensk Trädgårds Medlemsservice för att förhandla fram ett pris.

Länka till oss
Det går bra att länka fritt till denna sidan.
Klicka här för banners och URL>>

Mer information kan du få från medlemsservice på telefon 08-792 13 15.
Eller maila oss på medlemsservice.


Zonkarteenkäten gjordes 2012. Artikel i Hemträdgården och resultaten av enkäten hittar du här:

Resultatet från zonkarteenkäten>>

Artikel i Hemträdgården 1/2013>>


– Examensarbete vid SLU av Annika Larsson:
"Nordiska zonkartor - historia, konstruktion och klimatförändringens påverkan"


© Riksförbundet Svensk Trädgård

besöksräknare

 
gif

Zonkartan Svensk Trädgård
Klicka på kartan för att se en stor karta

 
   
   
 
Svensk Trädgård,  Box 2966,  187 29 Täby     •     Besöksadress: Nytorpsvägen 34,  Täby          Telefon: 08-792 13 15    Fax: 08-792 39 53     •     Epost adresser se kontakt