Trädgårdsgång  
RIKSFÖRBUNDET  

 

    

line decor
    Hem   •    Om Svensk Trädgård   •   Medlem   •   Förening   •   Kunskap   •   Tidningen   •   Kontakt    
line decor
 
Fullmäktige 2021 hölls 17-18 april

Fullmäktige hölls digitalt och link och handlingar skickades till alla anmälda ledamöter

Kallelsen publicerades i Hemträdgården nr 1/2021

Medlemssiffrorna vid årsskiftet ligger till grund för mandatfördelningen.
Urvalet sker genom uddatalsmetoden enligt fullmäktigebeslut.

Fullmäktigeprotokoll 2021>>

Verksamhetsberättelse 2020>>

Verksamhetsplan och budget 2021>>

 Mandatfördelningen inför fullmäktige 2021
2_ Västerbottens Läns Trädgårdsförbund
2 _ Skånska Trädgårdsföreningen     
2 _ Valsamverkan Skaraborg
2 _ Valsamverkan Stockholm NO
2 _ Valsamverkan Stockholm NV
2 _ Kronobergsavdelningen
1 _ Umeå Trädgårdssällskap
1 _ Valsamverkan Västernorrlands län
1 _ Valsamverkan Örebro län
1 _ Valsamverkan Stockholm SO
1 _ Valsamverkan Kalmar län
1 _ Valsamverkan Sörmlands län
1 _ Valsamverkan Stockholm SV
1 _ Kungsbacka Trädgårdsvänner      
1 _ Uppsala Trädgårdssällskap
1 _ Mitten Älvsborgs valsamverkan
1 _ Sällsk. Hortikulturens Vänner   
1 _ Blekinge västra valsamverkan
1 _ Valsamverkan Östergötlands län
1 _ Valsamverkan Värmland SÖ
1 _ Hallands Trädgårdsförening      
1 _ Södra Dalarnas Trädgårdsförening
1 _ Nordvästra Skånes Trädgårdsförening
1 _ Sjöbo Trädgårdsförening         
1 _Lunds Trädgårdssällskap
1 _ Västerås Trädgårdssällskap
1 _ Siljanbygdens Trädgårdssällskap1 Reserv _Trädgårdsföreningen i Jämtland
2 Reserv _Valsamverkan Sjuntorpsbygden, Trollhättan, Vänersborg och Brålanda
3 Reserv_Skånska Trädgårdsföreningen 3:e mandat

För frågor kontakta förbundsdirektör Inger Ekrem 08‐792 23 40 inger.ekrem@tradgard.org


 

Mandat till fullmäktige

Mandat till fullmäktige
Fullmäktige är Riksförbundet Svensk Trädgårds högsta beslutande organ. Fullmäktige ska ha minst trettiotvå ledamöter. För varje påbörjat tusental medlemmar över 30 000 tillkommer en ledamot.

I fullmäktige representeras medlemmarna av ombud utsedda av lokalförening, länsförbund eller annan sammanslutning av lokala föreningar. Ingen lokalförening, länsförbund eller annan sammanslutning av lokalföreningar kan få mer än tre mandat.
Medlemstalet den 31 december utgör underlag för mandattilldelningen.

Mandat till fullmäktige kan alltså tilldelas:

  1. Enskild förening
  2. Sammanslutning av flera föreningar genom valsamarbete
  3. Läns- eller regionförbund
  4. Anslutna hushållningssällskap har rätt att gemensamt utse högst två fullmäktigeledamöter samt ersättare för dessa.

                                          
Föreningar och valsamverkan
Antalet medlemmar i föreningen har stor betydelse för möjligheten att bli representerade i fullmäktige. Små föreningar som är angelägna om representation och som saknar läns- eller regionförbund, gör klokt i att söka valsamverkan med andra föreningar.
      Förening eller sammanslutning som inte erhåller representation i fullmäktige kan på egen bekostnad skicka observatör till årsmöte. Sådan observatör har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt vid årsmötet.

 

 

 
Kryddtagetes. Foto: Eva Wirén

 

 

 
 

 

 
 
Svensk Trädgård,  Box 2966,  187 29 Täby     •     Besöksadress: Nytorpsvägen 34,  Täby          Telefon: 08-792 13 15    Fax: 08-792 39 53     •     Epost adresser se kontakt