Gröna blad  
RIKSFÖRBUNDET  

 

    

line decor
    Hem   •    Om Svensk Trädgård   •   Medlem   •   Förening   •   Kunskap   •   Tidningen   •   Kontakt    
line decor
 
Kunskapsbank

Ta del av vår samlade kunskap genom:

Rådgivning        radgivning@tradgard.org
Hittar du inte svar på din fråga här kan du kontakta våra rådgivare.
08-758 86 36   tisdag-torsdag 09.00-12.00, onsdag 09-12, 13-16

Utöka din kunskapsbank
Genom följande länk till SLU-bibliotekets databas kan du söka publikationer om trädgårdsforskning. Det är rapporter, faktablad, avhandlingar och examensarbeten ur SLU-bibliotekets databas Epsilon som publicerats vid SLU sedan 2002. Publikationerna är ett urval av trädgårdsforskning som kan vara av särskilt intresse för dig som rådgivare, odlare och yrkesutövande inom den gröna näringen. SLU-bibliotekets databas 

Växtskyddsbok från SLU, Alnarp, fritt tillgänglig på nätet! En mycket innehållsrik undervisningsbok i växtskydd på Alnarp. Inte en uppslagsbok i egentlig mening om skadegörare och åtgärder utan en fördjupande faktabok om allt som rör växtskydd allmänt men med inriktning på trädgårdsgrödor. Ta del av boken här.
Önskas mer information om publikationen? Läs här.


 

 

Åk med oss till Estland. Foto: Inger Ekrem Holland har fått ett utbrott av en skadegörare, skalbaggen asiatisk långhorning (2010)
Boskoop-området där väldigt många trädplantskolor är etablerade är drabbat. Den holländska växtskyddsmyndigheten har påbörjat bekämpningsinsatser samt infört handelsrestriktioner. Restriktionerna innebär bland annat krav på att vissa värdväxter ska vara försedda med växtpass vid förflyttning inom EU, till exempel vid försäljning till Sverige.

 

Ormbunke

 
   
 
Svensk Trädgård,  Box 2966,  187 29 Täby    •    Besöksadress: Nytorpsvägen 34,  Täby        Telefon: 08-792 13 15    Fax: 08-792 39 53    •    © Riksförbundet Svensk Trädgård