Gröna blad  
RIKSFÖRBUNDET  

 

    

line decor
    Hem   •    Om Svensk Trädgård   •   Medlem   •   Förening   •   Kunskap   •   Tidningen   •   Kontakt    
line decor
 

Anlita gärna fruktträdsbeskärare certifierade av
Riksförbundet Svensk Trädgård

Trädbeskärare

Kursen arrangeras av Riksförbundet Svensk Trädgård och ger efter godkänt skriftligt och praktiskt prov ett certifikat, "Grönt Kort".


Varje år utbildas ett 30-tal fruktträdsbeskärare. Idag finns ca 350 certifierade fruktträdsbeskärare över hela landet.

Fruktträdsbeskärare med Grönt Kort hittar du på www.tradgardskartan.se
Klicka i fruktträdsbeskärare så får du hela listan


 

Certifierade trädbeskärare
Trädbeskärare

Svensk Trädgårds kurs Grönt Kort ger certifikat efter godkänt skriftligt och praktiskt prov. Syftet med kursen är att få en bättre vård av fruktträd och att sprida kunskap om beskärning. Beskärningsutbildningen Grönt Kort startades 1996. Kursen leds från 2010 av Henrik Morin.

 


Grönt Kort
för certifierade fruktträdsbeskärare

Trädbeskärare. Foto: A-C Thor

För våra certifierande kurser Grönt Kort i fruktträdsbeskärning, med arrangör Riksförbundet Svensk Trädgård och kursledare Henrik Morin.

Plats, tidpunkt och kostnad för kurserna i Grönt varierar från år till år. Ofta hålls de på Julita Gård i Södermanland. Kurserna startar troligast v.9 och v.10. Två kursgrupper med sammanlagt 32 platser. På vintern är kursen 4,5 kursdagar och på sommaren 3,5 dagar. Vi har teoretisk och praktisk examination efter varje kursomgång.
Fullständig information kommer vara klar i slutet av november varje år när inbjudan går ut. Anmäl ditt intresse på grontkort@tradgard.org

Syftet med kursen är att höja fruktträdens status som kulturbärare och fruktbärare i våra trädgårdar. De certifierade fruktträdsbeskärarna ska ge Sveriges fruktträd den vård och omsorg de förtjänar. Vi vill också på detta sätt skapa medlemsnytta för trädgårdsföreningar runt om i Sverige. Kursen ger ett certifikat efter godkänt skriftligt, praktiskt prov och genomförda kursdagar.

beskärning_stege, foto:A-C Thor

Förkunskaper
Alla med intresse av trädgård och trädvård får delta. Du bör ha ambitionen att använda kunskapen i yrket eller som bisyssla. Du bör ha ett grundläggande intresse för beskärning, inte vara höjdrädd vid arbeten från stege, ha fysisk kapacitet att hantera beskärningsverktyg och vara beredd på att arbeta vid kyla eller i regn. Du ska uppskatta praktiskt arbete.

Kursavgift

Trädbeskärare. Foto: A-C Thor

Priset varierar från år till år. I priset ingår del i bäddat dubbelrum, mat, kurs med kursmaterial, praktisk och teoretisk examen, två stycken 2-årsförädlade äppelträd, intyg och Grönt Kort i fruktträdsbeskärning efter godkända prov.

16 deltagare per kurs
Observera att antalet deltagare per kurs är begränsat till 16 personer. För kursens kvalitet är de två kursgrupperna inte större, detta för att alla kursdeltagare ska få den handledning de behöver av Henrik Morin och Ann-Catrin Thor.

Frågor besvaras av Henrik Bodin via e-post grontkort@tradgard.org.

 

Anlita en kunnig trädbeskärare

Lista fruktträdbeskärare

 

 

Vill du bli certifierad trädbeskärare och ta Grönt kort?
Gå in på "Kurser"
och läs mer.

 

 
 

Äppelträd

 
 
Svensk Trädgård,  Box 2966,  187 29 Täby    •    Besöksadress: Nytorpsvägen 34,  Täby        Telefon: 08-792 13 15    Fax: 08-792 39 53    •    © Riksförbundet Svensk Trädgård