Daggkåpa  
RIKSFÖRBUNDET  

 

    

line decor
    Hem   •    Om Svensk Trädgård   •   Medlem   •   Förening   •   Kunskap   •   Tidningen   •   Kontakt    
line decor
 

Odla med barn


Faktablad 39Odla unga odlare - ett lärande för livet

Riksförbundet Svensk Trädgård erbjuder ett unikt medlemskap, speciellt för skolor och förskolor. Syftet är att inspirera till odling visa på möjligheten att använda sig av detta som ett pedagogiskt verktyg. Genom medlemskapet får pedagoger både kunskapsmaterial och ett välkomstpaket. När en skola eller förskola ansluter sig till vårt förbund kan vi tack vare våra samarbetspartners dela ut ett antal fina välkomstpaket* fyllda med odlingsmaterial samt rådgivning och 6 nummer av den erkända trädgårdstidningen Hemträdgården, tidningen finns även att läsa digitalt för medlemmar.*OBS! begränsat antal. Gäller vid nytt medlemskap (första året).

Så här säger Andreas Andersson, NO-lärare på Axonaskolan, om satsningen:
– Som lärare är det lätt att fokusera på kursplaner, bedömningar och värdeord i läroplaner. Vi glömmer ibland att vi också förmedlar livskunskaper. Mjuka värden som är svåra att mäta, men som man bär med sig hela livet. Den som kan odla kan skapa sin egen föda. Ett barn som får lära sig att odla, lär sig även att iaktta och vårda sin omgivning. Vilka bättre färdigheter kan vi förmedla till kommande generationer?

Riksförbundets syftet med Odla unga odlare
– ”Väcka intresse, utveckla och förmedla samt bevara odlingskunskaper mellan generationer.”
– att skapa förståelse för biologiska samband så att kommande generationer får kunskap att göra miljömedvetna val. Ytterligare förväntade effekter är ökad kontakt mellan barn och äldre, ett ökat intresse för trädgårdsföreningarna, integration av nysvenskar, hälsofördelar, fokus på självförsörjning och en höjd status på odlandet.
Riksförbundet Svensk Trädgårds trädgårdsföreningar har möjlighet att söka bidrag för samarbetsprojekt kopplade till ämnet.

Medlemskap förskola/förskola, inkl. välkomstpaket, 975kr/år (värde ca 2975kr). Anmäl er skola här >>
Läs mer om vad som ingår och ladda ner din informationsfolder här>>.
Observera! Leverantörerna upplever just nu förseningar pga covid-19 vilket kan komma att påverka startkitet. Dessutom finns startkitet i begränsad upplaga och först till kvarn gäller! Ett medlemskap innebär inte per automatik att just detta starkit ingår. (aug 2021)

Ingår i startkit/välkomstpaketet år1 (värde ca 2000kr):
• Pallkragar
• Kvalitetsjord
• Hydroponiskt odlingskit
• Odlingsbelysning

Vägledning och support (ingår i medlemskap värde 975kr år1/850kr år2):
• Nyhetsbrev 8-10/år
• Instruktion och inspirationsfilmer speciellt framtagna för pedagoger. Se exempel på Youtube
Samlad pdf med exempel på filmmaterial som ingår hittar du här.
• Kunskapsbank
• Fri trädgårdsrådgivning
• Lokalt odlingsnätverk
• Inspiration och pepp från Andreas Andersson. NO-lärare på Axonaskolan, eldsjäl och inspiratör från @odlaiskola, bl a via Facebookgrupp.
• Trädgårdstidningen Hemträdgården 6 nummer /år
Medlemskap i Riksförbundet Svensk Trädgård - medlemsförmåner som ex rabatter, bl a 10% hos Granngården

Informationsfilm (5min) - om Odla unga odlare och medlemskapet. Presentation av projektet och det material som vi delar ut, till skolor och förskolor som valt att medverka i projektet.

Anmäl din skola här. Anmälan är bindande . Medlemskap förskola/förskola, inkl. välkomstpaket, 975kr / år (värde ca 2975kr)


Faktablad 39

 

Har du frågor och vill veta mer, är du välkommen att kontakta oss på:
medlemsservice@tradgard.org alt 08-792 13 15.

Hör av er till oss så berättar vi mer om hur er skola eller förskola kan få en grönare start!


Odla unga odlare - artiklar

Här har eleverna jord under naglarna. Läs artikeln här (Södermanlands Nyheter 14 april 2020)
Kockar i eget land. Läs artikeln här (Lärarförbundets medlemstidning)Bygger kunskap från grunden. Läs artikeln här (Lärarförbundets medlemstidning)

Odla med barn - artiklar från Hemträdgården

Ta del av våra artiklar om att odla med barn från Hemträdgården. .


Odla unga odlare - pressmeddelande (5/3 2020)

Odla unga odlare - ett lärande för livet. Läs hela pressmeddelandet här.Stöd vårt barnprojekt - Odla unga odlare

Faktablad 39

Det förpliktigar att vara Sveriges största ideella organisation inom trädgård och odling. Riksförbundet Svensk Trädgård står för objektiv odlingskunskap för framtidens miljömedvetna val. Med en ambition om att oersättlig odlingskunskap alltid skall tas tillvara och överföras mellan generationerna, vill vi verka för ett hållbart samhälle med ökad odlingskunskap och medvetna val. Vår kunskapsbank är stor och det kräver resurser att bevara och utveckla den för kommande generationer. Vi har ett ständigt pågående arbete kring hur vi på bästa sätt skall säkerställa överföring av odlingskunskap till framtida generationer.

Stöd oss gärna i detta arbete för framtida generationer genom att skänka ett bidrag till Riksförbundet Svensk Trädgårds barnprojekt genom vårt 90-konto. Som tack får man ett gåvobrev och en present. Som en gåva till kommande generationer. Läs mer om Svensk Trädgårds arbete

Betala in valfritt bidrag på PG 900601-6 eller BG 9000601-6.
Ange: Barnprojektet

Riksförbundet Svensk Trädgård har beviljats 90-konto med anslutning till Svensk Insamlingskontroll. Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och 90-konto är en garanti för dig som givare att pengarna hamnar rätt.


 

Odla med barn

Faktablad 39

Många är vi som har uppskattat trädgård sedan barnsben och som förstått vikten av att få pilla i jorden och leka i det gröna redan som barn. I den egna trädgården, på balkongen eller på odlingslotten kan barn och vuxna inspireras och låta upptäckarlusten styra. Ge er hän i trädgården, tillsammans!

Ladda ner Faktablad nr 39
Barn och trädgård här.

 

 

 

 

 


 

Barnaktivitet - för skolan eller föreningen

Fundera och diskutera i klassen eller gruppen kring hur mycket från växtriket som ni faktiskt äter under en dag. Ett frågedokument att ladda ner och diskutera kring hitter ni här.


Länkar till hemsidor som inspirerar till odling med barn

Idag behövs ofta s k evidens, vetenskapliga bevis, för att visa på nyttan med det som görs på förskola och skola inom det gröna. Forskning har visat att fördelarna med att låta barn arbeta och röra sig i en trädgård är många. Att odla i trädgården skapar ett oberoende när barn själva kan producera mat, göra vackert omkring sig och vet vad som är grundläggande för liv.

Vi på Riksförbundet Svensk Trädgård har titta på dessa hemsidor nedan, men inte faktagransakt eller på annat sätt värderat dem. Hemsidorna är tänkta som ett verktyg för er att lättare hitta i ”internetdjungeln”.

Länkarna är grupperade efter ursprung: Svenska länkar och Utländska länkar.

Svenska länkar
Riksförbundet Svensk Trädgård 39 st faktablad för gratis utskrift

Riksförbundet Svensk Trädgårds särtryck ”Förskoleträdgården”

Boverket: ”Utemiljöer för barn och unga vägledning för planering, utformning och förvaltning av skol- och förskolegårdar”

Göteborgs Botaniska Trädgård: Barn & skola

Göteborgs Botanisk Trädgård: skolträdgården

Göteborgs Universitet: En evidensstudie. Finns evidens för de metoder som används av specialpedagoger på Barn- och ungdomshabiliteringen?

SLU ”En helande trädgårdsmiljö för barn med cancer”

SLU ”En handbok i utformning av förskolors utemiljöer”

Malmö Högskola examensarbete ”Förskolans utemiljö. En arena för barns lek.”

Rosendals Trädgård, Stockholm

Artikel ”Klara färdiga spring” om barn i Malmö

Läs Emma Crawleys rapporter från resor till skolgårdar, natur och trädgård för barn i Baltikum, Holland, Berlin och USA

Miljoner att söka för ätliga skolgårdar

Barnens Trädgård, Länsmansgården. Skapad av Åkersberga Trädgårdssällskap och invigd 31 maj 2014

Grönt kulturarv - fröer

Gamla insamlade perenner

Nationell insamling av gamla kulturväxter program för odlad mångfald

Utländska länkar
Royal Horicultural Society (RHS) kampanj för skolträdgårdar, Storbrittanien

Skolträdgårdsguide från RHS, Storbrittanien

Forskning om skolträdgårdar Cornell University, USA

Children and nature Network, USA

Rapport "The benefits of childrens engagement with nature a systematic literature review", England

Skolträdgårdar, samlade rapporter, USA

Skolträdgård och barnträdgård hemma, The national gardening association,USA

Den ätbara skolgården i Sacramento, USA

Artikel ur “The journal of environmental education” med referenser. “The Child in the Garden: An Evaluative Review of the Benefits of School Gardening 2009”, USA

The American Society for Horticultural Sience, USA

Trädgårdens fördelar för barn. Children, Youth and Environments Center for Research and Design
University of Colorado at Denver and Health Sciences Center, USA


Länkar till mer handfasta tips om Trädgård för barn som Pizzaträdgården, fjärilsträdgården m.m., USA

 

Uppdaterad 22 oktober 2019.
Sammanställt länklista av Ann-Catrin Thor den 12 mars 2015

 
 

Extra skolmaterial:
Gröna fingrar odlar året runt
S
kola Pallkrage så direkt-plugg
Skola GrönaBlad höst vår
 
 
Svensk Trädgård,  Box 2966,  187 29 Täby    •    Besöksadress: Nytorpsvägen 34,  Täby        Telefon: 08-792 13 15    Fax: 08-792 39 53    •    © Riksförbundet Svensk Trädgård