Trädgårdsgång  
RIKSFÖRBUNDET  

 

    

line decor
    Hem   •    Om Svensk Trädgård   •   Medlem   •   Förening   •   Kunskap   •   Tidningen   •   Kontakt    
line decor
 
90-konto


Riksförbundet Svensk Trädgård har beviljats 90-konto. Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 90-konto är en garanti för dig som givare att pengarna hamnar rätt. Läs pressmeddelandet här.(uppdaterad aug 2018)

bli medlem

Riksförbundets ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen, verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen, boendemiljön, samt främjande av ekologisk odling. Förbundet vill väcka intresse för, samt bevara odlingskunskaperna över generationerna. Därför arbetar förbundet nu med att hitta medel till projektet Odla unga Odlare.

Varför är det så viktigt att barn och ungdom har tillgång till odlingskunskap i framtiden?
Vi lever idag i ett samhällspolitiskt klimat i förändring, där yttre och inre påverkan kommer tvinga oss att leva mer hållbart. Klimatförändringar påverkar odlingsförutsättningarna både globalt och nationellt. Det innebär att matförsörjningen kommer behöva ske i större grad lokalt, utan större behov av import och transport.  Vi vill säkerställa att framtidens trädgårdar utvecklas och att odlingskunskapen lever vidare.

Det finns många goda anledningar till att lära ut odling till barn och ungdomar. Kunskapen behöver förvaltas och läras ut, eftersom kunskapen att kunna odla egen mat är livsviktig, 99 % av det vi äter kommer från jorden. 3 av 4 ätbara grödor pollineras av insekter, såsom bin, därför är en rik biologisk mångfald viktig för vår framtid.
Dagens barn/ungdom har idag ingen naturlig koppling till de gröna näringarna. Samtidigt uttrycker unga människor sin oro över miljön och fler vill agera på olika sätt för att minska utsläpp och äta mer miljövänligt och hållbart. Det är av stor vikt att denna odlingskunskap finns tillgänglig för barn och unga. Kunskapen finns i vår breda organisation men har tidigare inte riktigt nått ut till denna målgrupp.

Förbundet ger stöd och sprider kunskap via rådgivning och utgivning av tidskrifter och andra medier. Utifrån aktuell kunskap och interna utredningar riktar vi initiativ till myndigheter, företag och andra organisationer, allt detta för att vidareutveckla, främja och förbättra fritidsodlingens villkor i landet samt föra kunskapen vidare till den kommande generationen.

Vi främjar även samarbetet med organisationer och föreningar som verkar för samma mål.

Förbundet tar tacksamt emot bidrag för att kunna arbeta vidare med denna viktiga fråga. Betala in valfritt bidrag på PG 90 06 01-6 eller BG 900-6016.

Stort tack för ditt bidrag!

Läs mer om Svensk Trädgårds arbete med Odla unga Odlare
Bli medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård - Sveriges största ideella trädgårdsorganisation

bli medlem

 

 

Klätterväxter

 
   

PDF effektrapportEffektrapport 2018

 
Svensk Trädgård,  Box 2966,  187 29 Täby     •     Besöksadress: Nytorpsvägen 34,  Täby          Telefon: 08-792 13 15    Fax: 08-792 39 53     •     Epost adresser se kontakt