Trädgårdsgång  
RIKSFÖRBUNDET  

 

    

line decor
    Hem   •    Om Svensk Trädgård   •   Medlem   •   Förening   •   Kunskap   •   Tidningen   •   Kontakt    
line decor
 
Om zonkartan och växter

Växtens vinterförberedelser
När sommaren går mot höst börjar träd och buskar förbereda sig för vintern, man säger att de invintrar eller avmognar. Därefter är de i vila. Förberedelserna styrs av temperatur och dagslängd. För att växten ska invintra bra måste den avsluta sin tillväxt i tid. Därav kommer rekommendationen att inte gödsla fleråriga växter med kväve senare än juli, annars får de en signal att växa vidare. Att tillföra fosfor och kalium under senare delen av juli kan däremot förbättra övervintringen. Hög sommarvärme och låg nederbörd under hösten är också gynnsamt för invintringen.

Zonkartan inte för perenner
Ett rejält snötäcke hjälper växterna att övervintra bra, men helst ska det inte komma förrän marken frusit till lite grann. Till och med under ett ganska tunt snölager är det bara några få minusgrader trots en mycket lägre yttertemperatur. Även om partier i grenverket fryser klarar sig i regel rötterna och de grenar som täckts av snö. För perennernas del har snön stor betydelse. Till skillnad från träd och buskar vissnar de ner helt och övervintrar endast med knoppar under jord eller precis i markytan. Därför klarar de sig många gånger bättre i mellersta och norra Sverige än i mildare delar där barfrost ofta förekommer. Svensk Trädgårds zonkarta gäller alltså endast för vedartade växter, och Växtatlasen innehåller zonangivelser för träd, buskar, rosor, fruktträd och klätterväxter. Perennernas härdighet eller övervintringsförmåga anges enligt ett annat system där skyddat läge och väldränerad växtplats är viktiga faktorer. Mer om detta finns i Perennboken, LTs förlag och Perenner, ICA bokförlag.

© Riksförbundet Svensk Trädgård

 
gif

Zonkartan Svensk Trädgård
Klicka på kartan för att se en stor karta.

 
   
 
Svensk Trädgård,  Box 2966,  187 29 Täby     •     Besöksadress: Nytorpsvägen 34,  Täby          Telefon: 08-792 13 15    Fax: 08-792 39 53     •     Epost adresser se kontakt