Trädgårdsgång  
RIKSFÖRBUNDET  

 

    

line decor
    Hem   •    Om Svensk Trädgård   •   Medlem   •   Förening   •   Kunskap   •   Tidningen   •   Kontakt    
line decor
 

Zonkartan känner nog många igen, men inte alla vet att den kommer från Riksförbundet Svensk Trädgård. Kartan har under årens lopp publicerats i ett oräkneligt antal böcker och tidskrifter.

Zonkartan publicerades första gången 1910 och togs fram av Sveriges Pomologiska Förening, SPF. Riksförbundet Svensk Trädgård bildades för över 100 år sedan som Sveriges Pomologiska Förening, med fruktodling som huvudsaklig verksamhet.

Den första zonkartan grundades på meteorologiska observationer och omfattade fyra klimatzoner. Praktiska erfarenheter om fruktsorternas härdighet kompletterade efterhand den meteorologiska statistiken, och kartan omarbetades ett flertal gånger. Från början var det endast fruktträdens härdighet som inbegreps i zonkartan, men efterhand som SPF utvidgade sin verksamhet till all hemträdgårdsodling, fann man det naturligt att även ta med prydnadsträd och buskar.

1961 utgavs den första växtatlasen, innehållande själva kartan samt zonangivelser för såväl fruktsorter som bär, prydnadsträd och -buskar. En andra upplaga kom 1966 och 30 år senare var det dags för en reviderad Växtatlas, och det är den som vi i dag tillhandahåller från Riksförbundet Svensk Trädgårds kansli. Jämfört med den första utgåvan innehåller denna senaste från 1993 många fler prydnadsväxter, men zonkartan är densamma. Vissa gränsdragningar skulle nog behöva justeras mellan de olika odlingszonerna, men resurserna medgav inte ett sådant genomgripande arbete som det skulle krävt.

© Riksförbundet Svensk Trädgård


− Examensarbete vid SLU av Annika Larsson:
"Nordiska zonkartor − historia, konstruktion och klimatförändringens påverkan"


 

 
gif

Zonkartan Svensk Trädgård
Klicka på kartan för att se en stor karta.

 
   
 
Svensk Trädgård,  Box 2966,  187 29 Täby     •     Besöksadress: Nytorpsvägen 34,  Täby          Telefon: 08-792 13 15    Fax: 08-792 39 53     •     Epost adresser se kontakt