Trädgårdsgång  
RIKSFÖRBUNDET  

 

    

line decor
    Hem   •    Om Svensk Trädgård   •   Medlem   •   Förening   •   Kunskap   •   Tidningen   •   Kontakt    
line decor
 

En växts ursprung och genetiska egenskaper har stor betydelse för hur den kommer att växa och övervintra. Det är därför det är så viktigt att välja växter som är anpassade till klimatet där man bor. En björk med ursprung nere i Europa eller till och med i södra Sverige, kommer inte att utvecklas bra i norr, eller omvänt, en nordlig björk växer dåligt i söder – även om det är precis samma art.

Att en växt är härdig kan uttryckas som att den tål kraftiga och snabba temperaturförändringar, men också att den klarar mycket låga temperaturer under långa perioder. Vissa växter tål utan problem åtskilliga minusgrader, men kan ändå uppvisa frostskador när våren kommer. De har vaknat till liv under en tillfällig värmebölja och helt enkelt trott att våren är här. Då är de mycket köldkänsliga och tål inte en efterföljande kall period. Ölandstok och häckoxbär är exempel på egentligen härdiga växter som fått frostskador under sådana förhållanden på senare år. Vintrar med omväxlande kalla och varma perioder, som det ofta är i vissa delar av landet, är för en del växter alltså svårare än mycket kalla men stabila vintrar.

Städsegröna växter, t.ex. idegran och rododendron, kan ibland drabbas av tjältorka med partier av bruna barr eller blad. Det sker när vårsolen börjar skina samtidigt som marken är tjälad. Växterna börjar avdunsta vatten men kan inte kompensera med vattenupptag eftersom marken är frusen. Skadorna blir värst i soliga och blåsiga lägen.

© Riksförbundet Svensk Trädgård

 

 

Zonkartan Svensk Trädgård
Klicka på kartan för att se en stor karta.

 
 
Norrbotten
Detaljkartor hittar du under medlemsinloggningen.
 
 
Svensk Trädgård,  Box 2966,  187 29 Täby     •     Besöksadress: Nytorpsvägen 34,  Täby          Telefon: 08-792 13 15    Fax: 08-792 39 53     •     Epost adresser se kontakt